Socha sv. Bonaventury

Sv. Bonaventura žil v letech 1221 až 1274 ve Francii. Stal se hlavním představeným františkánů, je vnímán jako druhý zakladatel řádu pro jeho intenzivní veřejnou činnost. Byl filozofem a autorem mnoha náboženských spisů. Je patronem filozofů, dělníků a dětí.

Socha pochází ze hřbitovní zdi kolem kostela na dnešním náměstí Republiky. Autor sochy je neznámý.

zpět