Socha sv. Jana Nepomuckého

Sv. Jan Nepomucký žil v letech 1350 až 1393. Studoval v Praze a v Padově. Stal se notářem a později generálním vikářem pražského arcibiskupa, tedy jeho zástupcem. Stal se obětí zlosti krále Václava IV., který jej nechal mučit jako pomstu za zmaření svých záměrů. Mrtvý byl shozen z Karlova mostu do Vltavy. Od té doby byl uctíván jako světec, i když byl oficiálně svatořečen až v roce 1729. Je patronem všeho, co se vztahuje k vodě, zejména je ochráncem proti povodním. Ve světě je nejznámějším českým světcem.

Socha byla umístěna u Říšské brány (na konci Prešovské ulice) na mostku přes příkop. Autor sochy je neznámý.

zpět