Socha sv. Jana Sarkandera

Sv. Jan Sarkander byl kněz, který se narodil ve Slezku ve Skočově, působil v Holešově. Tehdy zde bylo protestantské prostředí. Při konfliktu severní Moravy s polskými kozáky byl neoprávněně obviněn, že je na naše území pozval. Byl mučen a svým zraněním z mučení podlehl v roce 1620. Vždy byl považován za světce, ale oficiálně byl svatořečen až v roce 1995.

Socha byla součástí původního Saského (dnes Rooseveltova) mostu přes Mži. Za jeho autora je považován plzeňský barokní sochař Lazar Widemann, nebo jeho dílna.

zpět