Socha sv. Judy Tadeáše

Sv. Juda Tadeáš byl jedním z dvanácti apoštolů, kteří doprovázeli Ježíše Krista na jeho cestách po Palestině. Byl ubit kyjem okolo roku 70 v Persii, proto se kyj stal jeho atributem. Je patronem v bezvýchodných situacích a v nouzi.

Tato socha kdysi stála na hřbitovní zdi kolem kostela na dnešním náměstí Republiky. Po zrušení hřbitova v roce 1782 byla umístěna ještě do místa před mosty přes Mži na konci dnešní Rooseveltovy ulice. Je to jediná socha na mostě, která je na zadní straně podepsaná sochařem včetně letopočtu 1745. Jejím autorem je plzeňský barokní sochař Lazar Widemann.

zpět